Yol Arkadaşlarım

Eğitim ve kariyer planlaması ciddi ve zor bir süreçtir. Hatta belki de hayattaki en zorlu ve zaman alan süreçlerden biridir. 4-5 yaşlarında eğitime başlayan birey, 25-30 yaşlarına kadar eğitim ve kariyer planlamasına girer ki, bu süreç ve zaman aralığı insan hayatının en kritik ve değerli zamanlarıdır. Bu sebeple bu planlama sürecinde kişiye yoldaşlık eden insanlar ve bu insanların rolleri ve varlıkları gerekli ve kritiktir.

Ailem

Aile, bir diğer ifadeyle anne-baba, bu süreçteki en önemli role sahip kişilerdir. Onların vizyonu, çocuklarına katmak istedikleri değerler, açmak istedikleri kapılar, verdikleri emekler, ayırdıkları zaman ve bütçeler bireyin eğitim ve kariyer planlamasında en önemli kriterlerdir. Anne ve babanın daha ilk okul yıllarından başlayarak seçtiklerin okullar, aldıkları destek hizmetleri, yönlendirdikleri eğitimciler öğrencinin eğitim ve kariyer planlamasında çok etkilidir. Bu sebeple anne-baba-çocuk bileşkesinin sağlıklı ve birlikte hareket ederek süreçleri götürmesi, birbirlerine yol arkadaşlığı yapması, birbirleri ile doğru iletişim kurması ve karşılıklı anlayışın sağlanarak ilerlenmesi önemlidir. Öğrencinin hayalleri ailenin gerçeklerinden kopuk olmaması gerektiği gibi, ailenin vizyonu ve imkanları ölçüsündeki destekleri de öğrencinin önünü açıcı olmalıdır.

Öğretmenler

Bir öğrencinin kariyer planlaması yaparken temel aldığı kriterlerden birisi de sevdiği ve başarılı olduğu dersleridir. Bu dersleri ise onlara sevdiren ve başarılı olmalarını sağlayan hiç şüphesiz öğretmenleridir. Bu sebeple, özellikle lise yıllarındaki öğretmenler, öğrencinin eğitim ve kariyer hayatını derinden etkilerler.

Öğretmenlerin, öğrencilerine olan yol arkadaşlıkları iki türlüdür; ders anlatan öğretmen ve öğrenciyi tanıyan ve onun karakterine pozitif katkı sağlayan öğretmen. Genelde üniversiteler, referans mektubu talep ederken, özellikle öğretmenlerden mektup istemelerinin temel sebebi, öğrenciyi hem akademik hem de karakter açısından en iyi tanıyan insanlar onlar oldukları içindir. Bundan ötürü öğretmenlerle olan ilişkiler süreçlerin başarılı yürütülmesi adına da çok önemlidir.

Okul Yurtdışı Eğitim Rehberlik Servisi (Overseas Counseling Office)

Okulların bir çoğunda hala olmasa da, yurt dışına öğrenci hazırlayan okulların bir çoğunda yurtdışı eğitim danışmanlık ofisleri bulunur. Bu ofislerin öğrencinin başvuru süreçlerindeki rolleri kritiktir. Okulun geçmiş başvuru ve kabul süreçlerine hakim olan bu birim, öğrenciye üniversite listesi oluşturmaktan başvuru süreçlerinin tamamlanmasına kadarki süreçte rehberlik eder. Öğrencilerin transkriptlerinin gönderilmesi, okul profillerinin üniversitelerle paylaşılması, danışman referans mektuplarının hazırlanması gibi çalışmalar bu ofisten yürütülür. Öğrencinin ofisteki danışmanı ile başvuru süreçlerinden çok daha önce tanışmış olması ve kendini tanıtması önemlidir. Danışmanının üniversitelerle yapacağı pozitif paylaşımlar, öğrenciyi ne kadar tanıdığıyla doğru orantılı olarak ilerleyecektir.

Eğitim Koçu (Independent Education Consultant)

Eğitim koçu veya danışmanı diye adlandırdığımız uzmanlar, öğrencilere, ailelere hatta kimi zaman kurumlara eğitim planlaması, geliştirmesi ve takibi konusunda destek veren kişilerdir.

Koçluk müessesesi günden güne yayılan ve eğitim kültürünün içine yavaş yavaş yerleşen bir gereksinim haline gelmiştir. Sürekli evrilen ve değişen eğitim sistemlerine ve ihtiyaçlarına ayak uydurmakta zorlanan öğrenci ve aileler, süreçleri daha sağlıklı ve güvenilir götürebilme adına, alanında uzman koçlarla çalışmayı tercih etmeye başlamıştır.

Özellikle yurtdışı eğitim konusu çok bilinmeyenli ve çok değişkenli olduğu için, bu alanda danışmanlığa çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Her ne kadar okullar veya üniversiteler bu konuda destek verse de, bireye özel ihtiyacı analiz etmek ve ona yönelik yol gösterici yol haritaları çizmek daha çok zaman ve özen gerektiriyor. Bu noktada öğrenciye ve aileye, alanında uzman yurtdışı eğitim koçları yol arkadaşlığı ediyor. Bu süreç bazen ortaokul yıllarında başlarken, bazen de üniversitenin son yıllarını bulabiliyor.

Sanat Eğitmeni/Danışmanı

Yurtdışındaki seçkin okullara hazırlanan her öğrenci, sanatın bir dalı ile ilgilenir, ilgilenmelidir. Dans, tiyatro, fotoğrafçılık, resim, müzik gibi pek çok farklı alandan birinde veya birkaçında çalışma yapan öğrencilere yol gösteren, onları eğiten uzmanlar, öğrencilerin bir diğer yol arkadaşıdır.

Sanat danışmanları öğrenciye iki türlü katkı sağlarlar: 1)Sanat eğitimi kazandırmak 2)İlgili bölüme yönelik portfolyo hazırlanmasında yol gösterici olmak. Buradaki ayrım öğrencinin bölüm tercihleri ile alakalıdır. Mesela mühendislik okumak isteyen bir öğrenci pek ala aynı zamanda tiyatro veya müzik ile de ilgilenebilir ama o öğrencinin başvuru süreçlerinde sanata dair bir portfolyo paylaşması beklenmez. Ama mimarlık okumak isteyen veya grafik tasarım okumak isteyen bir öğrencinin portfolyo paylaşması beklenir ve bu portfolyo, üniversitelerin beklentilerini bilen danışmanların rehberliğinde hazırlanır. Bu sebeple sanat merkezli bölümleri düşünen öğrenciler için sanat danışmanlarının rolü büyüktür. Onların referans mektupları, yol gösterdikleri şekliyle hazırlanan portfolyo çalışmaları, yapılan tüm diğer çalışmalar kadar değerlidir.

Ek olarak, başvurduğu bölüm sanat ile alakalı olmasa bile(mühendislik gibi), öğrenci dilerse ve elinde bir portfolyo veya kayıt(sesli veya görsel) varsa, başvuruyu güçlendirme adına başvuruya bunu da ekleyebilir, eklemelidir.

Spor Koçu

Her öğrenci için olmasa bile, özellikle sporcu öğrenci olarak yurt dışında okumayı planlayan öğrenciler için spor koçları en değerli yol arkadaşlarından biridir. Onların kendilerini yetiştirmesinden tutun da, öğrenciye kazandırdığı iç disiplini, spora yönelik becerileri, ileriye yönelik hem eğitime hem de spora dair kazandırdığı vizyonu, ve başvuru süreçlerinde, başvurulan kurumlara sağlayacağı geri bildirimleri öğrenci için büyük önem taşıyor. Bu sebeple öğrenciyi hedefine yönelik taşıyacak koçu seçmek, bulduğu doğru koç ile uyum içinde çalışmak ve ondan en ileri seviyede faydalanarak bu yolculuğu devam ettirmek öğrenci adına çok faydalı olacaktır. Spor koçlarının yazacakları referans mektupları yada üniversite koçları ile olan bağlantı ve diyalogları, başvuru süreçlerini daha güçlü ve başarılı kılacaktır.

Akademik Araştırma Danışmanı

Yurt dışındaki en iyi okulları hedefleyen öğrenciler genelde ilgi duyduğu alanla alakalı sürekli öğrenme ve araştırma içinde olurlar. Astronomi, sinirbilim, yapay zeka, makro ekonomi gibi pek çok farklı alanda öğrenme açık zihinler, bu ilgilerini daha da pekiştirme adına üniversitelerde araştırma yapan insanlarla da diyalog içine girerler ve çalışmalarına stajyer olarak dahil olurlar. Bu çalışmalardan bazen sadece bir proje çıkabileceği gibi bazen de uluslararası bir yayın çıkabilir. Tüm bu süreçlerde öğrenciye mentorluk veren akademisyenin öğrencinin akademik heyecanı ve öğrenme becerileri konusundaki gözlemleri ve geri bildirimi başvurulan okullar için çok değerlidir. Bu sebeple öğrenciye öğrenme süreçlerinde yol arkadaşlığı yapan uzman akademisyen, aynı zamanda öğrenciye başvuru süreçlerinde büyük katkı sağlar.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz gizlidir.