TSA Hazırlık

Düşünme Becerileri Değerlendirmesi (TSA), Oxford Üniversitesi’ndeki lisans derslerine başvuran adaylar için 2 saatlik bir görüşme öncesi sınavdır. Öğretmenlerin adayların aşağıdaki dersleri incelemek için gerekli becerilere ve yeteneklere sahip olup olmadıklarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır:

  • Ekonomi ve Yönetim
  • Deneysel Psikoloji
  • İnsan Bilimleri
  • Felsefe ve Dilbilim
  • Felsefe, Politika ve Ekonomi (KKD)
  • Psikoloji ve Dilbilim
  • Psikoloji ve Felsefe

Student HUB Test Prep olarak amacımız, TSA hazırlık süreçlerinde öğrencilere özel dersler vererek sınavda başarılı olmalarını sağlamak ve Oxford başvuru süreçlerinde başarılı bir profil çizmelerini sağlamaktır.