TOL & TIL I Hazırlık

İtalya’da en iyi Mühendislik fakülteleri Politecnico di Torino ve Politecnico di Milano’dur. İtalya’da devlet üniversitelerinde mühendislik bölümlerinde okumak  isteyen öğrenciler Politecnico di Milano’da TOL sınavını Politecnico di Torino da ise TIL-I sınavını geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavlar İtalya’da başvuru yapılan okulda yapılmaktadır. 

Student HUB Test Prep  olarak amacımız, TOL/TIL-I hazırlık süreçlerinde öğrencilere akademik destek vererek sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak ve hedeflediği okullara hazırlamaktır.