Sınav Hazırlık

SAT

SAT, Scholastic Aptitute Test, College Board tarafından oluşturulan ve yönetilen, çoktan seçmeli bir üniversite giriş sınavıdır. SAT sınavının amacı, lise öğrencilerinin üniversite eğitimine hazır olup olmadığını ölçmektir. Özellikle, farklı eğitim sistemlerinden çıkan uluslararası lise öğrencilerinin, yurt dışındaki üniversiteler tarafından daha verimli bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur.

SAT üç saat süren bir sınavdır ve iki kısımdan oluşur: Maths (Matematik) ve Evidence-Based Reading and Writing (Kanıta dayalı okuma ve yazma). Her iki kısım da 200-800 puan arası değerlendirilir. SAT sınavından alınabilecek en yüksek puan 1600’dür. Sınavın dili İngilizce olduğu için ileri seviye İngilizce dil bilgisi gerektirir.ACT

ACT sınavı, ACT, Inc kuruluşu tarafından oluşturulan ve yönetilen, çoktan seçmeli bir üniversite giriş sınavıdır. ACT sınavının amacı, lise öğrencilerinin üniversite eğitimine hazır olup olmadığını ölçmektir. Özellikle farklı eğitim sistemlerinden çıkan uluslararası lise öğrencilerinin, yurt dışındaki üniversiteler tarafından daha verimli bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur.

ACT iki saat 55 dakika süren bir sınavdır ve dört kısımdan oluşur: English (İngilizce), Reading (Okuma), Math (Matematik), ve Science (Fen Bilimleri). Tercihe göre, Writing (Yazma) bölümüne de girilebilir (Writing kısmına girecek öğrenciler ek olarak 40 dakikaya daha sahip olur). ACT sınavının her bir bölümü 1 ila 36 puanlık bir ölçekte değerlendirilir.TOEFL

TOEFL, Test of English as a Foreign Language, ana dili İngilizce olmayan bireylerin İngilizce diline hakimiyetlerini ölçen bir sınav türüdür. Okul, iş veya göçmenlik başvuruları gibi süreçlerde kullanılır. Adayların İngilizce yeteneklerini, okuma, konuşma, dinleme ve yazma açısından analiz eder. Üniversite başvuru süreçlerinde birçok ülke tarafından kabul gören TOEFL, çoğunlukla çevrimiçi bir sınav şeklinde yapılır (TOEFL iBT).

TOEFL sınavı, yaklaşık olarak dört saat otuz dakika sürer. TOEFL puanı, 0 ile 120 arasında değişir ve dört bölümün her birinde alınan puanların birleştirilmesiyle hesaplanır. TOEFL sınav sonuçları, kurum ve kuruluşlar tarafından genellikle iki yıl geçerli olarak kabul edilir. 

 

IELTS

IELTS, International English Language Testing System, ana dili İngilizce olmayan bireylerin İngilizce diline hakimiyetlerini ölçen bir sınav türüdür. Okul, iş veya göçmenlik başvuruları gibi süreçlerde kullanılır. Adayların İngilizce yeteneklerini, okuma, konuşma, dinleme ve yazma açısından analiz eder. 

IELTS sınavı 2 saat 45 dakika sürer. IELTS puanı, 1.0 ile 9.0 arasında derecelendirilir. Bu sınav, IELTS General Training ve IELTS Academic olarak ikiye ayrılır. General Training, iş başvuruları ve göçmenlik süreçlerinde genel olarak kullanılır. Akademik versiyonu ise okul başvuruları için geçerlidir. Ek olarak, Birleşik Krallık’taki başvuru süreçlerinde IELTS UKVI versiyonuna girilmesi gerekmektedir.

 

AP

AP (Advanced Placement) College Board tarafından lise dönemindeki öğrenciler için düzenlenen, üniversite düzeyinde olan sınavlardır. Bir öğrenci spesifik bir AP sınıfını tamamladıktan sonra, genellikle o konuda üniversite kredisi için kullanılabilecek bir AP sınavına girebilir. Çoğu öğrenci ilk AP derslerini lisenin üçüncü yılında alır; ancak bazen birinci ve ikinci sınıfları da alırlar. 

AP sınavları, uluslararası eğitim kurumlarından gelen öğrenciler için her Mayıs ayında yapılır. Bu sınavlar, lise boyunca bir yıllık AP kurslarının doruk noktasıdır. AP sınavları, çoktan seçmeli sorulardan ve bir kompozisyon veya probleme dayalı açık uçlu sorulardan oluşur. Sadece AP Studio Art sınavında, öğrencilerin notlandırma için çalışmalarından oluşan bir portföy sunmaları gerekir. Amerika’daki birçok kolej ve üniversite, AP notlarına göre kredi veya yer sunar. Kriterler kuruma göre değişir; ancak çoğu okulda kredi saydırmak veya başvuru ön koşullarından feragat etmek için en az 3 veya daha iyi bir not gerekir. Ek olarak, okullar kabullere karar verirken AP notlarını dikkate alabilir.

 

AP sınavları, 1 ve 5 arası puanlanır: 

5: Ortalamanın üzerinde uygun

4: Çok uygun

3: Uygun

2: Muhtemelen uygun

1: Öneri yokMevcut AP Konuları:

Sanat Tarihi

Biyoloji

Diferansiyel ve İntegral Hesabı (AB ve BC)

Kimya

Çin Dili ve Kültürü

Karşılaştırmalı Devlet ve Politika Çalışmaları

Bilgisayar Bilimi A

İngilizce Dili ve Kullanımı

İngiliz Edebiyatı ve Kullanımı

Çevre Bilimi

Avrupa Tarihi

Fransızca

Almanca

Antropocoğrafya

Japon Dili ve Kültürü

Latince: Virgil

Ulusal Ekonomi

Mikroekonomi

Müzik Teorisi

Fizik B

Fizik C: Mekanik

Fizik C: Elektrik ve Manyetizma

Psikoloji

Rus Dili ve Kültürü

İspanyol

İspanyol Edebiyatı

İstatistik

Stüdyo Resmi (2D, 3D ve çizim)

Amerika Tarihi

Amerika Hükümeti ve Siyaseti

Dünya TarihiIB Diploma

Uluslararası Bakalorya Diploması (International Baccalaureate), Cenevre merkezli özel Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB Organizasyonu) tarafından verilen bir okul bitirme sertifikasıdır ve dünya çapında binlerce okulda alınabilir. 

IB Diploması, genel bir okul bitirme sertifikasıdır ve iki yıllık bir diploma programından oluşur. Müfredat, biri IB organizasyonu tarafından tanımlanan birden beşe kadar ders gruplarından alınması gereken altı sınav konusunun yanı sıra altı ders grubunun her birinden seçilebilecek başka bir seçmeli ders sağlar.

 

Grup 1: Dil ve edebiyat çalışmaları

Grup 2: Dil edinimi

Grup 3: Bireyler ve toplumlar

Grup 4: (Deneysel) Bilimler

Grup 5: Matematik

Grup 6: Sanat

 

En az üç ders, öğrenciler tarafından Yüksek Düzeyde (High Level), geri kalanı Standart Düzeyde (Standard Level) tamamlanmalıdır. IB organizasyonu, HL kurslarını toplam 240 ders saati, SL kurslarını 150 saat olarak tanımlar.

IB Diploma Programının müfredatı, altı ders grubunu içeren bilgi teorisinin yanı sıra (TOK), yaratıcılık, etkinlik, hizmet (CAS) projelerinden ve genişletilmiş makale çalışmasından (extended essay) oluşur. 

IB Diplomasına sahip lise öğrencileri, yurt dışındaki lisans programlarına direkt olarak başlama şansına sahiptirler. IB Diploması, yurt dışında denkliği olan ve birçok ülke tarafından kabul gören bir diploma çeşiti olduğu için yurt dışı üniversite başvuru süreçlerinde avantaj sağlar.