SAT & ACT Hazırlık

SAT ve ACT sınavları, Amerikan üniversitelerine giriş için gerekli görülen ve evrensel geçerlilikleri olan standardize edilmiş testlerdir. SAT sınavı sadece İngilizce ve Matematik kısımlarından oluşurken, ACT sınavı bunlara ek olarak bilimsel mantık bölümünü de içerir. İki sınavın Amerikan üniversitelerin için geçerliliği eş değerdedir, sadece SAT evrensel anlamda daha geçerli ve tanınmış bir sınavdır. ACT’den farklı olarak SAT Avrupa’da da geçerliliği daha yaygındır. 

Student HUB Test Prep olarak amacımız, SAT veya ACT  hazırlık süreçlerinde öğrencilere akademik destek vererek sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak ve hedeflediği okullara hazırlamaktır.