Psikometrik Test Uygulamaları

Psikometrik test ya da değerlendirmeler, kişilik özellikleri, davranış türleri, bilişsel beceriler, motivasyon vb. gibi psikolojik karakteristik özellikleri ölçmeye yaramaktadır. Psikometri kelimenin tam anlamıyla psikolojik ölçme demektir. Psikometri değerlendirme araçları pek çok farklı karakteristik özelliği ölçmek için kullanılır.

Psikologlar doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için bireysel görüşmelere ve çeşitli psikolojik testlere başvurmaktadır. Yapılan psikometrik testler bilimsel temele dayalı ölçme ve değerlendirme araçlarıdır. Hiçbir test tek başına bilgi vermemektedir. Bu nedenle testi uygulayan ve raporlayan kişinin bu alanda uzmanlığının olması ve klinik gözlemi önem taşımaktadır.