Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.

Öğrencinin okul başarısını arttırmayı, kendine uygun hedefler seçmesini, etkin çalışmayı öğrenmesini, zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını, güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını, doğru iletişim kurmasını, kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Öğrenci koçu olarak, öğrencinin;

  • Kendini tanımasını ve yönetebilme becerisini geliştirmesine,
  • Kendine uygun hedefler seçmesini ve belirlenen hedeflere ulaşmak için doğru bir strateji belirlemesine
  • İstek ve ihtiyaçlarını doğru bir biçimde belirlemesine,
  • Sınırlayıcı düşünce kalıplarından kurtularak olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesinin yollarını belirlemesine
  • Etkin çalışmayı öğrenmesine,
  • Zaman yönetimini gerçekleştirebilmesine, etkili bir program oluşturabilmesine ve bu programa uyma disiplini geliştirmesine,
  • Doğru soruları sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırmasına ve böylelikle güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasına,
  • Ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresindeki diğer tüm bireylerle etkin bir paylaşım ve iletişim ortamının oluşturulmasına,
  • Dersleri, eğlence isteği ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesine ve uygulayabilmesine rehberlik ediyoruz.