LSAT Hazırlık

Hukuk Fakültesi Kabul Testi (LSAT), akademik kariyeriniz boyunca alacağınız tüm sınavlardan farklı bir sınavdır.

Okulda ve kolejde karşılaşacağınız sınavlar muhtemelen bilgi tabanlı olmuştur. Öte yandan, LSAT, beceri temelli bir sınavdır. Ezberlenmiş gerçekleri tekrar ortaya çıkarmanız veya belirli problemlere öğrenilmiş formüller uygulamanız gerekmeyecektir. Bununla birlikte, hızlı bir şekilde düşünmeniz gerekecektir.

LSAT, ABD hukuk okulunun ilk yılında başarı için kritik görülen kritik okuma ve analitik düşünme becerilerini test etmek için tasarlanmıştır. Bu becerileri bir dereceye kadar akademik kariyeriniz boyunca edinmiş olacaksınız. Henüz edinmemiş olabileceğiniz şey, bu becerileri LSAT sınavının yabancı atmosferinde maksimum performans elde etmek için kullanma konusundaki bilgi birikimidir.

Student HUB Test Prep  olarak amacımız, LSAT hazırlık süreçlerinde öğrencilere özel dersler vererek sınavda başarılı olmalarını sağlamak ve Amerika Üniversitelerinde, hukuk alandaki başvuru süreçlerinde başarılı bir profil çizmelerini sağlamaktır.