LNAT Hazırlık

LNAT Genel Bakış ve Yapısı

LNAT, İngiltere üniversiteleri tarafından hukuk bölümü için organize edilen bir sınavdır.

LNAT, hukuk bilginizi veya başka bir konuyu test etmez. Bunun yerine, üniversitelerin hukuk okumak için gereken beceriler için yeteneğinizi değerlendirmesine yardımcı olur. LNAT’ın içeriği LNAT Konsorsiyumu üyeleri tarafından yönetilmektedir.

LNAT, üniversitelerin lhukuk lisans programlarına katılmak isteyen birçok yüksek nitelikli aday arasından daha adil seçimler yapmalarına yardımcı olur. UCAS başvuru ve akademik yeterlilikler gibi diğer kabul işlemleri ile işbirliği içinde kullanılır.

LNAT iki bölümlü bir sınavdır: metin bölümlerine dayalı çoktan seçmeli sorular ve bir yazı.

Bölüm A: İlk bölüm bilgisayar tabanlı çoktan seçmeli bir sınavdır. Metin bölümlerini okumanız ve bunları anladığınızı test eden soruları yanıtlamanız istenecektir. Testin çoktan seçmeli bölümünden aldığınız puanlar bilgisayar tarafından kontrol edilir ve 42 üzerinden bir puan oluşturulur. Bu, LNAT puanınız olarak bilinir.

Bölüm B: Testin ikinci bölümünde, önerilen üç konu listesinden bir makale yazmanız istenecektir. Bu bölüm test merkezi tarafından işaretlenmemiştir ve LNAT puanınıza katkısı yoktur. Ancak zorlayıcı bir argüman oluşturma ve bir sonuca varma yeteneğinizi göstermek için bir fırsattır.

Student HUB Test Prep olarak amacımız, LNAT hazırlık süreçlerinde öğrencilere özel dersler vererek sınavda başarılı olmalarını sağlamak ve Amerika Üniversitelerinde, hukuk alandaki başvuru süreçlerinde başarılı bir profil çizmelerini sağlamaktır.