Lisans

Bilgiye erişimin artık oldukça kolay olduğu günümüzde yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler üniversite seçeneklerini daha rahat bir şekilde inceleyebilmektedir. Her ne kadar bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da, bu durum bilgi kirliliğine de sebebiyet vermektedir. Bu noktada, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve kariyer planları konusunda profesyonellere danışması önem arz etmektedir.  Student-Hub olarak, başta Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hollanda ve İtalya olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerin başvuru süreçlerinde destek vermekteyiz. Yurt dışında lisans eğitimi almayı hedefleyen öğrencilerimiz, çoğunlukla birden fazla ülkede bulunan üniversitelere başvurdukları için, her bir ülkenin başvuru koşullarını erkenden incelemek gerekir. Her ülkenin ve üniversitenin başvuru şartları değişkenlik göstermektedir.  Türkiye’de lise eğitiminde diploma farklılıklar vardır. Bunlar; MEB Diploması, IB Diploması, MATURA, ABITUR, MATURITA, LE BAC ve Robert Koleji gibi AP destekli Yabancı Okul Diplomasıdır. MEB dışındaki diploma türlerinde, akademik program daha zorlayıcı ve yurt dışı üniversitelerine uyumda ülke bazlı yakınlık gösterdiği için kabul almak daha kolaydır. Öte yandan bu programlarda akademik not ortalamasını yüksek tutmak, klasik MEB diploması alan öğrenciye göre daha zordur. Bu sebeple, lisans adayı öğrencilerimizin hangi lisede ve hangi diploma programına göre eğitim aldıkları, yurt dışı üniversite başvuru süreçlerinin şekillenmesinde rolü büyüktür.