YKS-TYT Nedir?

Üniversiteye giriş için gerekli olan sınav YKS-TYT sınavıdır. Temel yeterlilik testi yani TYT 150 ve üzeri puan ile tamamlandığında adaylar 2 oturum olan AYT sınavına alınırlar. 200 puan alanlar ise

TOEFL Nedir?

TOEFL nedir? TOEFL sınavı İngilizce yeterliliklerini kanıtlama sınavıdır. Okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerinizin akademik görevleri yerine getirirken ne derecede iyi bir şekilde sergileyeceğinizi değerlendirecek sınavdır. Bu sınava dili İngilizce olmayan

SAT Nedir?

SAT testi Amerikan üniversiteleri tarafından yapılıyor. Aday olacak öğrencilerin akademik yeteneklerini ölçmek için standartlaştırılmış olan bir giriş testidir. Lise ve sonrasında yeteneklerinizden elde edilmiş olan akademik sonuçlarınızı kabul eden üniversiteler

IELTS Nedir?

IELTS sınavı İngilizcenin kullanılmış olduğu ülkeler içerisinde çalışmak ya da eğitim almak isteyen kişilerin İngilizce yeterliliklerini ölçüp değerlendirmek amacıyla yapılan bir çeşit uluslararası sınavdır. Birçok ülke tarafından da kabul edilen

IB Nedir?

IB nedir? IB diploma programı ile üniversite öncesinde öğrencilere özgüven ve öz disiplin ile beraber üst düzey düşünme becerilerini kazandırmak amaçlanıyor. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş olan, farklı kültürleri bile bilen