Koçluk

Koçluk, koçun uzman rolünü oynadığı müdahalelerle, daha çok kişinin farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği konular arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsar. Bu süreç temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişmelere de odaklanabilmeyi mümkün kılar.