Koçluk Modeli: 4C4LIFE

4C4LIFE modeli, kurucumuz Ertuğrul Gerdan’ın Amerika’da yüksek lisans döneminde üzerinde çalışıp geliştirdiği yetkinlik temelli bir gelişim modelidir ve bireyin hayatındaki dört evreye odaklanır: Karakter (Character), Eğitim (College), Kariyer (Career) ve Kimlik (Citizenship). Bu model, bu evrelerde, bulunduğumuz yüzyılda insandan beklenen temel yetkinlikleri belirler ve bu yetkinliklerin bireydeki seviyelerini ölçerek gelişim alanlarına göre yol haritaları çizmeye yardımcı olur.

4c4life

Karakter, Eğitim/Öğrenim, Kariyer ve Kimlik evrelerinde ölçek olabilecek birçok yetkinlik akla gelse de, 4C4LIFE modeli, birçok kurumun, üniversitenin ve organizasyonun aşağıdaki yetkinlikler etrafında döndüğünü ifade eder:

Karakter Yetkinlikleri

 • Dürüstlük
 • Başkalarını Dikkate Alma
 • Öğrenmeyi Sevme
 • Azim ve Kararlılık
 • Yüksek İdealleri Benimseme
 • Entelektüel Bağımsızlık
 • Sorumluluk
 • Liderlik
 • Vicdanlı Olma
 • Başkalarına Saygı Duyma
 • İnsan Sevgisi Barındırma

Eğitim/Öğrenim Yetkinlikleri

 • Eğitim/Öğrenmeye Karşı İlgili Olma
 • Katılımcı Öğrenci Olma
 • İnsanlık İçin Öğrenme
 • Temel Akademik Yeterlilikler
 • Bağımsız Olma
 • Kariyere Odaklanma
 • Sosyal Birey Olma
 • Kendini Anlama
 • Akademik ve Sosyal Dengeyi Kurma
 • Deneyimlere Açık Olma

Kariyer Yetkinlikleri

 • Yazılı ve Sözlü İletişim
 • Başka Kişilerle Çalışabilme
 • Başkalarını Etkileme
 • Bilgi Toplama
 • Birçok Alanı Kullanabilme
 • Yaratıcılık
 • Eleştirel Düşünme
 • Doğru Soruları Sorma ve Cevaplama
 • Etkin Dinleme
 • Esnek Olabilme
 • Etkin ve Etkileyici Olabilme

Kimlik Yetkinlikleri

 • Küresel Farkındalık
 • Temsil Etme Yeterliliği
 • Yönetime Katkıda Bulunabilme
 • Çevreyle Uyum İçinde Olma
 • Adaletsizliğe ve Eşitsizliğe Karşı Durma Yeteneği
 • Birlikte Çalışma ve Fikir Ayrılıklarında Çözüm Bulma
 • Empati Kurabilme
 • Toplum Hizmetlerinde Çalışma
 • Daha İyi Bir Dünya İçin Birlikte Çalışma
 • Topluma Sadık Birey Olma