İtalya Sınavları

IMAT:

IMAT, International Medical Admissions Test, İtalya’da, tıp, cerrahi ve diş hekimliği bölümlerine başvuran adaylardan talep edilen bir sınav türüdür. IMAT sınav dili İngilizce’dir ve yüz dakika sürer.

IMAT sınavı dört bölümden oluşur: 

Bölüm 1 – Mantıksal Akıl Yürütme ve Genel Bilgi: Bu bölümde, adayların genel bilgilerinin ölçümünün yanı sıra problem çözme, argümanı anlama, veri analiz ve çıkarım becerileri test edilir. Yirmi yedi adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. 

Bölüm 2, 3 ve 4 – Bilimsel Bilgi: Bu bölümlerde, adayların Biyoloji, Kimya, Fizik ve Matematik alanlarında edindikleri bilimsel bilgileri uygulama becerileri test edilir. Otuz sekiz adet çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Adayların puanları, aşağıdaki gibi hesaplanır:

  • Her doğru cevap için 1,5 puan 
  • Her yanlış cevap için -0.4 puan 
  • Cevaplanmayan her soru için 0 puan