İngiltere Sınavları

İngiltere’de bazı programlara başvururken, üniversiteler tarafından talep edilen özel sınavlar vardır.

 

BMAT

BMAT, Biomedical Admissions Test (Biyomedikal Kabul Testi), tıp, diş hekimliği veya biyomedikal bilimler alanlarında bir eğitim programına başvuran tüm başvuru sahipleri tarafından girilmesi gereken bir sınav türüdür. Adayların bilimsel ve matematiksel bilgileri uygulama yeteneğinin yanı sıra problem çözme, eleştirel düşünme ve yazılı iletişim becerilerini de test eder. 

BMAT testinde geçme veya kalma diye bir kavram yoktur. Adaylardan, ellerinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflemeleri beklenir. Olumsuz puanlama sistemi yoktur; yanlış cevaplardan puan kırılmaz.

BMAT, iki saat süren bir testtir ve üç bölümden oluşur:

Bölüm 1 – Düşünme Becerileri: Bu bölümde adayların problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri test edilir. Otuz iki adet çoktan seçmeli sorudan oluşur ve bu bölüme ayrılan süre altmış dakikadır.

Bölüm 2 – Bilimsel Bilgi ve Uygulamalar: Bu bölümde, adayların fen ve matematik alanlarındaki bilimsel bilgileri uygulama becerileri test edilir. Yirmi yedi adet çoktan seçmeli sorudan oluşur ve bu bölüme ayrılan süre otuz dakikadır.

Bölüm 3 – Yazma: Bu bölümde, adayların fikirleri seçme, geliştirme ve organize etme becerileri yazılı biçimde test edilir. Adaylardan, verilen üç konudan bir tanesini seçip o konu hakkındaki düşüncelerini etkili ve öz bir şekilde yazıya dökmeleri istenir. Bu bölüme ayrılan süre otuz dakikadır.

 

UCAT

UCAT, University Clinical Aptitude Test (Üniversite Klinik Yetenek Testi), Birleşik Krallık Üniversitelerinden oluşan bir birlik tarafından, tıp ve dişçilik lisans programları başvurularında kullanılan bir sınav türüdür.

UCAT, tıp ve dişçilik okulu adaylarının bir dizi zihinsel yeteneğini değerlendirir. Sınav, iki saat sürer ve beş ayrı bölümden oluşur:

Bölüm 1 – Sözel Akıl Yürütme: Bu bölümde, adayların yazılı bir biçimde sunulan bilgileri eleştirel olarak değerlendirme yeteneği ölçülür. Kırk dört adet sorudan oluşur ve bu bölüm için ayrılan süre yirmi bir dakikadır.

Bölüm 2 – Karar Verme: Bu bölümde, adayların karmaşık bilgileri kullanarak sağlam kararlar ve yargılar verme yeteneği ölçülür. Yirmi dokuz adet sorudan oluşur ve bu bölüm için ayrılan süre otuz bir dakikadır.

Bölüm 3 – Nicel Akıl Yürütme: Bu bölümde, adayların sayısal bir biçimde sunulan bilgileri eleştirel olarak değerlendirme yeteneği ölçülür. Otuz altı adet sorudan oluşur ve bu bölüm için ayrılan süre yirmi dört dakikadır.

Bölüm 4 – Soyut Akıl Yürütme: Bu bölümde, adayların verilen bilgiden ilişkiler çıkarmak için kullandıkları düşünce yapıları değerlendirilir. Elli beş sorudan oluşur ve bu bölüm için ayrılan süre on üç dakikadır.

Bölüm 5 – Durum Değerlendirmesi: Bu bölümde, adayların gerçek dünyadaki durumları anlama, bunlarla başa çıkmada kritik faktörleri ve uygun davranışı belirleme kapasitesi ölçülür. Altmış dokuz sorudan oluşur ve bu bölüm için ayrılan süre yirmi altı dakikadır. 

UCAT, adayların verdiği doğru cevapların sayısı üzerinden puanlanır. Yanlış cevaplar için olumsuz puanlama olmaz. Sınav sonucu dört band üzerinden puanlanır. 

 

LNAT

LNAT, National Admissions Test for Law (Ulusal Hukuk Kabul Sınavı), üniversiteler tarafından lisans hukuk bölümü başvuru süreçlerinde kullanılan bir sınav türüdür. LNAT, adayların hukuk bilgisini test etmez. Bunun yerine, adayların hukuk okumak için gerekli becerilere olan yatkınlıklarının değerlendirilmesine yardımcı olur. 

LNAT sınavı, iki bölümden oluşur: 

Section A: Bu bölümde çoktan seçmeli sorular bulunur. Adaylardan, verilen paragrafları okumaları ve bu paragraflardan yaptıkları çıkarımları yansıtmaları beklenir. Bilgisayar tabanlı olan bu bölümden alınan puan, bilgisayar tarafından kontrol edilir ve 42 üzerinden bir not oluşturulur.

Section B: Bu bölümde, adaylardan, verilen üç konudan birini seçip bir yazı yazması istenir. Adayların, zorlayıcı bir argüman oluşturma ve bir sonuca varma yeteneği ölçülür. Bu bölüm, test merkezi tarafından puanlanmaz veya LNAT puanınıza katkıda bulunmaz.