IGCSE Hazırlık

Açılımı International General Certificate of Secondary Education (Uluslararası Genel Orta Öğretim Sertififkası) olan IGCSE, ülkemizde ve dünyadaki uluslararası okullarda en yaygın olarak kullanılan öğretim programlarından biridir. IGCSE dersleri bilgiyi hatırlama, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri gibi yaşam için gerekli eğitsel becerilerini geliştirmesi ile tanınır.

IGCSE, Cambridge Üniversitesi tarafından 1988’de geliştirilmiş olup, dünya çapında birçok akademik kurum ve iş veren tarafından kabul görmektedir. Bazı ülkelerde ve bazı üniversitelerde IGCSE liyakatı üniversiteye giriş gerekliliklerini kapsarken, çoğunlukla üniversiteye girişte kabul gören A Level, AS Level, IB ve US Advanced Placement dersleri için bir hazırlık, ön aşama olarak görülmektedir. IGCSE İkinci Dil Olarak İngilizce’de alınan iyi bir not (C ve üzeri); Birleşik Krallık’ta hemen hemen bütün üniversitelerde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir. Ayrıca uluslararası bir programı tamamlayarak sertifika almış olmaları nedeniyle öğrencilerimizin yurt dışı üniversitelere kabullerini kolaylaştırmaktadır.

Student HUB Test Prep olarak amacımız, IGCSE hazırlık süreçlerinde öğrencilere özel dersler vererek sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak ve yurtdışına hazırlık ve başvuru süreçlerinde başarılı bir profil çizmelerini sağlamaktır.