Danışmanlık

Danışmanlık, koçluktan farklı olarak teknik bilgi ve yöntemlerle bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik yürütülen mentorluk çalışmalarını içerir. Ağırlıklı olarak bilgi paylaşımı ve ihtiyaca göre yönlendirmelerle destek çalışmaları yapılır. Kurumun yada bireyin analizini temel alarak gelişim ve değişim önerileri sunulur ve planlama süreçleri birlikte yönetilir.