Burslar

Yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrenciler ve aileleri için diğer bir önemli konu burs olanaklarıdır. Uluslararası öğrenciler için sınırlı seçenekler olsa bile, yurt dışında burs almaları mümkündür. 

 

Yurt dışındaki üniversiteler arasında verilen burs tiplerini incelediğimizde, üç tip öne çıkar:

1- Akademik Başarı Bursu (Merit-Based)

2- İhtiyaç Bursu (Need-Based)

3- Yetenek Bursu (Talent-Based)

 

Burs olanakları açısından yurt dışındaki ülkeleri incelediğimizde, en önde gelen isim Amerika’dır. Burs için akla gelen diğer bir ülke, Kanada’dır. Avrupa’da ise uluslararası öğrenciler için burs oldukça sınırlıdır.

 

Akademik Başarı Bursu:

Üstün başarı profiline sahip uluslararası öğrencilerin üniversitelere başvururken faydalanabileceği burs tipidir. Bu profildeki öğrenciler, Amerika’da yüzde yüz burs alma fırsatına sahiptir. Kanada’da ise sınırlı ölçekte burs alabilirler.

 

İhtiyaç Bursu:

İhtiyaç bursu, çoğunlukla Amerika üniversitelerde geçerli olan burs tipidir. Lisans başvuru sürecinin yanında, ihtiyaç bursu başvurusu da yapılır ve aday öğrencilerin finansal durumu incelenir. Ailelerin gelir modelleri belirlenir; ona göre hazırlık yapılır. Buna istinaden, üniversiteler öğrencilerin ihtiyacına göre bir burs teklifinde bulunurlar.

Yetenek Bursu:

Spor, sanat veya özel beceri gerektiren alanlarda üstün başarı göstermiş öğrenci adaylarının faydalanabileceği burs tipidir. Spor bursu denildiğinde incelenecek ilk seçenek Amerika’dır. Örneğin, milli bir yüzücü, Amerika’da yüzde yüz burs alma şansına sahip olabilir. Sanat alanında ise, Avrupa’daki burs seçenekleri incelenebilir.