Akademik Araştırma

Lise ve lisans döneminde akademik araştırma yapmak çok yaygın bir deneyim olmamakla birlikte, dünyadaki birçok öğrencinin, seçkin üniversitelere kabul süreçlerinde fark yaratmaları adına en etkili çalışmalardan yaptıkları bir çalışma haline gelmiştir. Eğitim ve kariyer planlaması yapmış olan öğrenciler, eğilimlerine yönelik olarak üniversitedeki akademisyenlerle uzun süreçli akademik çalışmalara dahil olur ve yayın, proje veya konferans-poster sunum çalışmaları yaparlar.

Student HUB olarak, Global Young Scholars programı altında öğrencilere yönelik akademik araştırma danışmanlığı çalışmaları yürütüyoruz. Çalışma kapsamında:

  • Öğrencinin kariyer hedeflerini belirliyor ve bu hedeflere yönelik akademik araştırma yapan akademisyen danışmanlarımızla eşleştiriyoruz
  • Danışmanlık sürecini birlikte takip ediyoruz
  • Proje ve yayın süreçlerinde başvuruları birlikte yönetiyoruz
  • Çalışma sonrası referans mektubu, makale, proje gibi çıktılardan dosya oluşturuyoruz